W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-css@w3.org > October 2001

BizNet Update - Nummer 15

From: BizNet websites <update@biz.nl>
Date: Tue, 23 Oct 2001 14:20:23 +0200
Message-ID: <9591200110223122023553@biz.nl>
To: www-validator-css@w3.org
 Justitie kan door nieuwe wet eenvoudiger aftappen
De justitie in de VS hoeft voortaan niet meer eerst toestemming van een rechter te vragen voor ze e-mail en telefoongesprekken aftappen. Deze wet werd met een grote meerderheid door de Senaat goedgekeurd om het terrorisme te bestrijden, wel moet de wet over 5 jaar worden herzien.
Burgerrechtenactivisten zijn bang dat dit inbreuk maakt op de privacy van de Amerikaanse burger en daar denkt 70% van de Amerikaanse bevolking net zo over. Er is ook al weerstand gekomen van Democraten en burgerrechtenadvocaten. Een eerder wetsvoorstel genaamd Patriot (Provide Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism) die na twee jaar al weer herzien moest worden, werd afgekeurd.
Grietje Stam, bron: Automatiseringsgids

 "Normale" post versturen met digitale postzegel
PTT Post introduceert aanstaande donderdag de digitale postzegel, welke met een gewone printer kan worden afgedrukt. PTT Post doet al sinds vorig jaar proeven met digitale postzegels, maar heeft nu pas een concrete toepassing gevonden welke op grote schaal bruikbaar is. Betalen gebeurt via internet. Door middel van speciale software en een kaartlezer wordt het frankeersaldo bijgeschreven op de bijbehorende frankeerkaart. Het is de bedoeling dat vooral kleine ondernemingen - die te weinig brieven versturen om een frankeermachine aan te schaffen - de dienst gaan gebruiken. Nu maar hopen dat het de PTT beter vergaat dan het Amerikaanse bedrijf E-Stamps welke eind 2000 het bijltje er bij neer gooide. PTT Post is het eerste Europese postbedrijf die deze vorm van frankeren in gebruik neemt.
Dominique van Helvoirt, bron: Webwereld

 Berichten versturen naar automobilisten
Een Australisch bedrijf heeft een systeem ontwikkeld waarbij het mogelijk is om zowel SMS-jes als een e-mail bericht te versturen op basis van kentekenplaten. Wanneer je jezelf hebt ingeschreven bij DriverSMS (www.driversms.com) kan je een sms bericht of een e-mail versturen naar die irritante automobilist die telkens op de rem trapt of naar die knappe dame die naast je in de file staat. De kans dat je een bericht terug krijgt is overigens nog niet zo groot, want het aantal personen dat zich reeds heeft ingeschreven is nog laag. DriverSMS heeft echter grote plannen om de dienst internationaal en op grote schaal aan te gaan bieden en is hiervoor inmiddels in gesprek met een aantal grote bedrijven, waaronder McDonald's.
Ralph van Asperen, bron: Zdnet

 Nieuwe website BizNet (advertentie)
BizNet heeft sinds enkele dagen een compleet nieuwe website (http://www.biz.nl). En van de nieuwe items is de webcam waarop u kunt zien wie er eigenlijk achter de website en de nieuwsbrief zitten.
BizNet richt zich op zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven en ontwerpt de website op zo'n manier dat deze een verlengstuk van het bedrijf wordt. Wanneer u zelf al een hoop ideen heeft voor de te maken site of juist niet, of indien u zelf goed op de hoogte bent van wat er allemaal speelt in de "internet wereld", of juist niet, BizNet doet alles in goed overleg en geeft op de diverse aspecten die bij het online gaan meespelen de nodige uitleg en advies zodat u weet wat er gebeurt en op welke manier u meer profijt kunt hebben van uw website.
Heeft u vragen over een eventuele nieuwe website voor uw bedrijf of wilt u een geheel vrijblijvende offerte op maat, neemt u dan contact op met BizNet websites.

 Wist u dat...
ongeveer 50 procent van alle ontevreden klanten gn klacht indient. Ze vertellen hun klacht wl aan gemiddeld 22 anderen door. Tevreden klanten vertellen hun verhaal gemiddeld aan 'slechts' 8 andere mensen door.
Danil Brouwer, bron: Cijfers liegen niet


(deze Update is verzonden aan: www-validator-css@w3.org)

Wilt u de BizNet Update niet meer ontvangen, stuur dan een mailtje naar update@biz.nl met als onderwerp "unsubscribe www-validator-css@w3.org".
BizNet websites

info@biz.nl
www.biz.nl

Postbus 400
6500 AK Nijmegen
Kronenburgersingel 231
6511 AR Nijmegen

Telefoon +31(0)24 37 37 360
Fax +31(0)24 37 37 701
         
achtergrond.gif
(image/gif attachment: achtergrond.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: spacer.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 03-spacer.gif)

schaduw_5.gif
(image/gif attachment: schaduw_5.gif)

logo.gif
(image/gif attachment: logo.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 06-spacer.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 07-spacer.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 08-spacer.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 09-spacer.gif)

schaduw-w-v.gif
(image/gif attachment: schaduw-w-v.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 11-spacer.gif)

schaduw-hoek-38px.gif
(image/gif attachment: schaduw-hoek-38px.gif)

schaduw-b-v.gif
(image/gif attachment: schaduw-b-v.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: schaduw-b-h.gif)

pijlstaart1-24.gif
(image/gif attachment: pijlstaart1-24.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 16-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 17-schaduw-b-h.gif)

pijlpunt.gif
(image/gif attachment: pijlpunt.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 19-schaduw-b-h.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 20-schaduw-b-h.gif)

pijlstaart1-24.gif
(image/gif attachment: 21-pijlstaart1-24.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 22-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 23-schaduw-b-h.gif)

pijlpunt.gif
(image/gif attachment: 24-pijlpunt.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 25-schaduw-b-h.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 26-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 27-schaduw-b-h.gif)

pijlstaart1-24.gif
(image/gif attachment: 28-pijlstaart1-24.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 29-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 30-schaduw-b-h.gif)

pijlpunt.gif
(image/gif attachment: 31-pijlpunt.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 32-schaduw-b-h.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 33-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 34-schaduw-b-h.gif)

pijlstaart1-24.gif
(image/gif attachment: 35-pijlstaart1-24.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 36-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 37-schaduw-b-h.gif)

pijlpunt.gif
(image/gif attachment: 38-pijlpunt.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 39-schaduw-b-h.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 40-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 41-schaduw-b-h.gif)

pijlstaart1-24.gif
(image/gif attachment: 42-pijlstaart1-24.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 43-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 44-schaduw-b-h.gif)

pijlpunt.gif
(image/gif attachment: 45-pijlpunt.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 46-schaduw-b-h.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 47-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 48-schaduw-b-h.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 49-schaduw-b-h.gif)

Received on Tuesday, 23 October 2001 18:37:06 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 21:40:32 UTC