W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-css@w3.org > October 2001

(wrong string) ě v Čechách!

From: ludmila <pommel@kulichki.ru>
Date: Tue, 16 Oct 2001 22:43:14 +0300
Message-Id: <200110160744.f9G7iHH05413@sophia.inria.fr>
Nově v Čechách!
Na naši internetové stránce  http://www.pommel.com/deadsea/indexcs.html máte možnost si objednat přímo u obrazovky nejlepší na světě přírodní léčivou kosmetiku Mrtvého moře firmy „CELL". Vaše objednávka bude vyřízena během jednoho týdne a dopravena do kteréhokoli místa v České republice za pouhých 85 Kč.
Pouze od nás se dozvíte tajemství léčby psoriasy http://www.prostatitis.cc/psoriaz/indexcz.html , prostaty http://www.prostatis.cc/prostat/indexcz.html , a mnoha jiných onemocnění. Pokud napíšete o svých potížích na adresu deadsea@volny.cz , dostanete, a to zdarma, kvalifikovanou radu od lékařů všech oborů. V komplikovaných případech zabezpečíme poradenství od nejpovolanějších odborníků z různých zemí světa.
Pouze na naši internetové strance http://www.psoriasis.cc/corner/indexeng.html máte možnost se podělit o názory a zkušeností z průběhu a léčby vaši nemoci z pacienty z jiných zemí.
Proto, abyste se stali členy našeho klubu „CELL" stačí jen poslat vtip či  anekdotu z lékařského prostředí nebo i objednat výrobky firmy „CELL". Budete pak pravidelně dostávat aktuální zprávy  z naši stránky, dárky a blahopřání k životním událostem.
Received on Tuesday, 16 October 2001 03:44:34 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 21:40:32 UTC