W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-css@w3.org > October 2001

BizNet Update - Nummer 14

From: BizNet websites <update@biz.nl>
Date: Tue, 9 Oct 2001 15:07:38 +0200
Message-ID: <10568200110291373867@biz.nl>
To: www-validator-css@w3.org
 Microsoft versoepelt licentiebeleid
Microsoft werkt sinds een geruime tijd met een zogenaamde 'Product Activation Key'. Wanneer een gebruiker een pakket installeert op een PC zal deze pas zijn volledige functionaliteit krijgen wanneer er contact is geweest met een helpdesk van Microsoft. Daar ontvangt met een zogenaamde 'Product Activation Key'. Op het moment van ingeven van de Activation Key wordt er een blauwdruk van het systeem gemaakt, waarbij wordt gekeken naar de op dat moment geÔnstalleerde hardware.
Wanneer er een onderdeel in het systeem wordt veranderd, gaat er in de software een belletje rinkelen en dient er opnieuw een Activation Key aangevraagd te worden om de volledige functionaliteit te behouden. Als gevolg van de wereldwijde protesten heeft Microsoft besloten om dit licentiebeleid aan te passen. 
Vanaf heden kunnen er maximaal zes stukken hardware veranderd worden alvorens een nieuwe activatie nodig is. Tevens wordt deze teller elke 120 dagen op nul gezet. Bij de zogenaamde OEM-versie heeft men de restricties teruggebracht tot enkel een wijziging van het Moederbord.
Mocht de gebruiker alsnog een nieuwe Activation Key nodig hebben, dan zal het personeel van de telefonische activatie altijd aannemen dat de klant de waarheid spreekt.
Dominique van Helvoirt, bron: WebWereld

 Nederlands kabinet wil cryptografie gaan reguleren
Het Nederlandse kabinet overweegt om het gebruik van krachtige cryptografie voor de gewone burger te gaan reguleren. De reden hiervoor is dat tegenwoordig door terroristen erg veel gebruik wordt gemaakt van cryptografie. Het aftappen van communicatie om misdaad te bestrijden weegt voor de overheid dan ook zwaarder dan de individuele privacy.
Een onderdeel van dit voorstel is om TTP's (Trusted Third Parties, de bedrijven die cryptografische certificaten kunnen uitdelen) aan banden te leggen. Alleen de bedrijven die de berichten van hun klanten (overigens zonder hun toestemming en medeweten) kunnen decoderen zouden voor de status van TTP in aanmerking kunnen komen. Het Nederlandse bedrijfsleven dat actief is op dit gebied vreest echter dat wanneer dit voorstel wordt aangenomen hun cliŽnten massaal zullen overstappen naar buitenlandse TTP's, welke niet met dergelijke eisen worden geconfronteerd.
Het blijft de vraag of dit voorstel van het kabinet het uiteindelijk zal halen. Het is namelijk al eens eerder geprobeerd om encryptie aan banden te leggen, maar dat idee strandde na heftige kritiek van juristen en privacydeskundigen. Kijk voor meer informatie op de website van Security (http://www.security.nl/artikel.php3?id=2414)
Ralph van Asperen, bron: Tweakers

 Lekken in Excel en Powerpoint
Microsoft heeft laten weten dat Excel en Powerpoint kwetsbaar zijn voor computerkrakers. Een gebruiker krijgt normaliter de vraag voorgelegd of een macro uitgevoerd moet worden of niet, maar het blijkt nu mogelijk om Excel- en Powerpoint-documenten te maken met macro's die automatisch taken uitvoeren.
De gebruiker kan dus schade aanrichten door het openen van zijn eigen computer zonder dat hij het weet. Dit geldt voor de 2000- en 2002-versies voor Windows en de '98- en 2001-versies voor de Macintosh. Tot nu toe zijn er vooral fouten ontdekt in het e-mailprogramma Outlook van Microsoft.
Deze informatie komt nadat Microsoft een programma heeft gestart voor de veilige omgang met hun software. Op de website van Microsoft kun je nu patches downloaden (http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/security/bulletin/MS01-050.asp).
Grietje Stam, bron: Automatiserings Gids

 Wist u dat
uit onderzoek is gebleken dat meer dan 75 procent, van de mensen jonger dan 45 jaar, online is. Gemiddeld is deze internetgebruiker eens in de twee dagen 34 minuten aan het surfen.
DaniŽl Brouwer, bron: Internet in Business


(deze Update is verzonden aan: www-validator-css@w3.org)

Wilt u de BizNet Update niet meer ontvangen, stuur dan een mailtje naar update@biz.nl met als onderwerp "unsubscribe www-validator-css@w3.org".
BizNet websites

info@biz.nl
www.biz.nl

Postbus 400
6500 AK Nijmegen
Kronenburgersingel 231
6511 AR Nijmegen

Telefoon +31(0)24 37 37 360
Fax +31(0)24 37 37 701
         achtergrond.gif
(image/gif attachment: achtergrond.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: spacer.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 03-spacer.gif)

schaduw_5.gif
(image/gif attachment: schaduw_5.gif)

logo.gif
(image/gif attachment: logo.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 06-spacer.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 07-spacer.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 08-spacer.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 09-spacer.gif)

schaduw-w-v.gif
(image/gif attachment: schaduw-w-v.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 11-spacer.gif)

schaduw-hoek-38px.gif
(image/gif attachment: schaduw-hoek-38px.gif)

schaduw-b-v.gif
(image/gif attachment: schaduw-b-v.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: schaduw-b-h.gif)

pijlstaart1-24.gif
(image/gif attachment: pijlstaart1-24.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 16-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 17-schaduw-b-h.gif)

pijlpunt.gif
(image/gif attachment: pijlpunt.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 19-schaduw-b-h.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 20-schaduw-b-h.gif)

pijlstaart1-24.gif
(image/gif attachment: 21-pijlstaart1-24.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 22-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 23-schaduw-b-h.gif)

pijlpunt.gif
(image/gif attachment: 24-pijlpunt.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 25-schaduw-b-h.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 26-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 27-schaduw-b-h.gif)

pijlstaart1-24.gif
(image/gif attachment: 28-pijlstaart1-24.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 29-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 30-schaduw-b-h.gif)

pijlpunt.gif
(image/gif attachment: 31-pijlpunt.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 32-schaduw-b-h.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 33-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 34-schaduw-b-h.gif)

pijlstaart1-24.gif
(image/gif attachment: 35-pijlstaart1-24.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 36-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 37-schaduw-b-h.gif)

pijlpunt.gif
(image/gif attachment: 38-pijlpunt.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 39-schaduw-b-h.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 40-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 41-schaduw-b-h.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 42-schaduw-b-h.gif)

Received on Tuesday, 9 October 2001 15:49:49 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 21:40:32 UTC