W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-css@w3.org > November 2001

BizNet Update - Nummer 16

From: BizNet websites <update@biz.nl>
Date: Mon, 5 Nov 2001 22:18:07 +0100
Message-ID: <52102001111521187487@biz.nl>
To: www-validator-css@w3.org
 Pas op voor 'sample.exe'!
Er is een nieuwe variant ontdekt van het vorige maand veelvuldig in het nieuws voorkomende Nimda virus. Nimda E, zoals deze nieuwe variant heet, kan ongemerkt langs de virusscanners glippen die de originele Nimda wel herkennen. Nimda E gaat rond als e-mail bijlage met de bestandsnaam 'sample.exe', maar kan zich ook verspreidden via gedeelde netwerkschijven en besmette webpagina's. Dit is dan ook het aspect dat Nimda E zo gevreesd maakt. Echt veel schade berokkent het virus overigens niet, omdat het hier een wormvirus betreft. Een wormvirus mailt zichzelf door naar iedereen in het adresboek van de besmette computer, waardoor wel het gevaar bestaat dat netwerken overbelast raken.
Ralph van Asperen, bron: ZDNet

 Europa buigt zich over cookies
Het Europees Parlement heeft een nieuw controversieel onderwerp op de agenda na de spam: cookies. Cookies slaan in kleine bestandjes informatie op die door browsers wordt gebruikt om zo meer over de gebruikers en hun surfgedrag te weten te komen. Volgende week beslist het Europese Parlement of het gebruik hiervan illegaal is of niet. Bedrijven kunnen, als blijkt dat cookies verboden worden, waardevolle informatie verliezen.
Het gebruik van cookies kan voorkomen dat mensen steeds dezelfde gegevens moeten invullen wanneer zij steeds dezelfde sites bezoeken. Uit een Engels onderzoek blijkt dat alleen al Engelse bedrijven een schade van 273 miljoen dollar kunnen oplopen als blijkt dat cookies verboden worden. Volgens een rapport van Marco Cappato, lid van het Italiaanse parlement, is het gebruik van cookies een inbreuk op de privacy van mensen.
Grietje Stam, bron: Webwereld

 Spam, porno en virussen
Uit onderzoek van MessageLabs (http://www.messagelabs.com) blijkt dat Britse bedrijven gemiddeld 470 pond per werknemer per jaar kwijt zijn aan nutteloze e-mails. Dit komt overeen met zo'n 1675 gulden. 
Het is gebleken dat elke werknemer dagelijks gemiddeld tien minuten bezig is met het verwijderen en doorlopen van nutteloze mailtjes. Van alle ontvangen mailtjes blijkt dat maar liefst 28 procent kan worden bestempeld als ongewenst, daarbij denkende aan e-mails met porno, virussen of spam.
MessageLabs maakt software waarmee bedrijven dergelijke schadelijke mailtjes kunnen tegenhouden. Het bedrijf heeft het onderzoek dan ook zelf uitgevoerd.
Dominique van Helvoirt, bron: WebWereld

 Wist u dat...
het mogelijk is online terug in de tijd te reizen met de Wayback Machine (http://web.archive.org). Op deze website wordt sinds 1996 iedere website die op internet te vinden is, gearchiveerd. Momenteel nemen deze 10 miljard website zo'n 100 terabyte aan schijfruimte in beslag.
DaniŽl Brouwer, bron: Wayback Machine


(deze Update is verzonden aan: www-validator-css@w3.org)

Wilt u de BizNet Update niet meer ontvangen, stuur dan een mailtje naar update@biz.nl met als onderwerp "unsubscribe www-validator-css@w3.org".
BizNet websites

info@biz.nl
www.biz.nl

Postbus 400
6500 AK Nijmegen
Kronenburgersingel 231
6511 AR Nijmegen

Telefoon +31(0)24 37 37 360
Fax +31(0)24 37 37 701
         

achtergrond.gif
(image/gif attachment: achtergrond.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: spacer.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 03-spacer.gif)

schaduw_5.gif
(image/gif attachment: schaduw_5.gif)

logo.gif
(image/gif attachment: logo.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 06-spacer.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 07-spacer.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 08-spacer.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 09-spacer.gif)

schaduw-w-v.gif
(image/gif attachment: schaduw-w-v.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 11-spacer.gif)

schaduw-hoek-38px.gif
(image/gif attachment: schaduw-hoek-38px.gif)

schaduw-b-v.gif
(image/gif attachment: schaduw-b-v.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: schaduw-b-h.gif)

pijlstaart1-24.gif
(image/gif attachment: pijlstaart1-24.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 16-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 17-schaduw-b-h.gif)

pijlpunt.gif
(image/gif attachment: pijlpunt.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 19-schaduw-b-h.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 20-schaduw-b-h.gif)

pijlstaart1-24.gif
(image/gif attachment: 21-pijlstaart1-24.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 22-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 23-schaduw-b-h.gif)

pijlpunt.gif
(image/gif attachment: 24-pijlpunt.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 25-schaduw-b-h.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 26-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 27-schaduw-b-h.gif)

pijlstaart1-24.gif
(image/gif attachment: 28-pijlstaart1-24.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 29-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 30-schaduw-b-h.gif)

pijlpunt.gif
(image/gif attachment: 31-pijlpunt.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 32-schaduw-b-h.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 33-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 34-schaduw-b-h.gif)

pijlstaart1-24.gif
(image/gif attachment: 35-pijlstaart1-24.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 36-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 37-schaduw-b-h.gif)

pijlpunt.gif
(image/gif attachment: 38-pijlpunt.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 39-schaduw-b-h.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 40-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 41-schaduw-b-h.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 42-schaduw-b-h.gif)

Received on Monday, 5 November 2001 23:45:49 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 21:40:33 UTC