W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-css@w3.org > November 2001

Finanční příležitost, financial opportunity

From: trox <trox@centrum.cz>
Date: Sun, 4 Nov 2001 19:28:43 +0100
Message-ID: <002501c1655e$be78bf00$4a88543e@b4h3y1>
To: <Undisclosed-Recipient:@ismtp.centrum.cz;>
Vážení přátelé
rád bych vám nabídl možnost vydělat peníze na Internetu, ale ne oním hloupím surfováním, nebo mailováním apod. Toto je zcela jiný způsob a jedná se o mnohem větší balík peněz, který můžete vydělat za krátkou dobu. Pokud vás tedy tato možnost zajímá otevřete si k přečtení přílohu. 

Michal  CZ
Dear friends,
I would like to offer you the great opportunity to make a big money. It isn´t nothing stupid like paid surf or receiving paid e-mails. This is much more better. You can realy make big money in short time!!!

If you interested in this opportunity, pleas read carefully attachment of this e-mail.

Michal  Czech RepublicReceived on Sunday, 4 November 2001 13:24:01 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 21:40:33 UTC