W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-css@w3.org > November 2001

Na přilepšenou, money for you

From: trox <trox@centrum.cz>
Date: Thu, 1 Nov 2001 09:42:50 +0100
Message-ID: <010601c162b6$076ae360$5088543e@b4h3y1>
To: <Undisclosed-Recipient:@ismtp.centrum.cz;>
Vážení přátelé
rád bych vám nabídl možnost vydělat peníze na Internetu, ale ne oním hloupím surfováním, nebo mailováním apod. Toto je zcela jiný způsob a jedná se o mnohem větší balík peněz, který můžete vydělat za krátkou dobu. Pokud vás tedy tato možnost zajímá otevřete si k přečtení přílohu. 

Michal  CZ

Dear friends,
I would like to offer you the great opportunity to make a big money. It isn´t nothing stupid like paid surf or receiving paid e-mails. This is much more better. You can realy make big money in short time!!!

If you interested in this opportunity, pleas read carefully attachment of this e-mail.

Michal  Czech RepublicReceived on Thursday, 1 November 2001 04:10:42 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 21:40:33 UTC