W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-css@w3.org > March 2001

scrollbar

From: WebmasterStartpagina.nl <webmaster@webmasterstartpagina.nl>
Date: Tue, 27 Mar 2001 15:51:03 +0200
Message-ID: <019101c0b6c5$0390aec0$d1268418@a2000.nl>
To: <www-validator-css@w3.org>
Beste Philippe/Sijtsche,

Volgens jullie validator bestaat de style-sheet voor scrollbalken niet. Bij mij werkt het echter prima.

Enig idee hoe dat kan?

Vriendelijke groet,

Marcel.
http://www.webmasterstartpagina.nl
Received on Tuesday, 27 March 2001 08:50:42 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 18:09:41 UTC