W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-css@w3.org > July 2001

Miliónová informace ...

From: <pracujtedoma1@atlas.cz>
Date: Tue, 31 Jul 2001 13:43:25 +0200
Message-ID: <002201c119d6$e43a3440$3088543e@k7w9r9>
To: <Undisclosed-Recipient:@tux.w3.org;>
Dobrý den, v příloze zasílám informace, které by Vás mohly zajímat.

Doufám, že nebudete litovat času, který jejich přečtení věnujete.

V případě jakýchkoli dotazů pište prosím na adresu PracujteDoma@centrum.cz

Přeji Vám vše nejlepší a správné rozhodnutí ...

Petr D.
 Received on Tuesday, 31 July 2001 11:38:06 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 21:40:30 UTC