W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-css@w3.org > July 2001

php3-pagina's

From: Filip Van Eeckhoutte <fini@xs4all.nl>
Date: Tue, 24 Jul 2001 14:00:15 +0200
Message-ID: <000a01c11438$34e791c0$46a06dc2@eeckhp400>
To: <www-validator-css@w3.org>
Beste S. De Jong,

Ik gebruik php3-webpagina's. kijk bijv. naar 
http://www.tinelli.nl/xhtml/TEMPLATE.php3.

De CSS-validator leest kennelijk geen ingelaste pagina's (include's). De head, met de xml-declaratie staat immers in een ander bestand, nl. primers.inc..
Ook wordt vanuit dit laatste bestand verwezen naar stijlbladen (.css). 

Hoe kan ik er voor zorgen dat de validator de php3-pagina met include's wel leest?

Dank voor uw bericht.

Filip Van Eeckhoutte
Received on Tuesday, 24 July 2001 08:00:22 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 21:40:29 UTC