W3C home > Mailing lists > Public > www-svg@w3.org > February 2006

[avast! - INFECTED] Delivery by mail

From: Dean <dean@w3.org>
Date: Tue, 07 Feb 2006 19:10:01 +0100
To: "Www-svg" <www-svg@w3.org>
Message-ID: <jrztdyepauiqfjybjis@w3.org>


---
avast! antywirus: Wychodzace wiadomosc ZARAZONA:
\viupd02.zip#708114378 (Win32:Beagle-IA [Wrm]) usunieto z wiadomosci.

Baza sygnatur wirusow (VPS): 0606-1, 2006-02-06
Przetestowano na: 2006-02-07 19:10:24
avast! - Copyright (c) 1988-2005 ALWIL Software.
http://www.avast.com


Received on Tuesday, 7 February 2006 18:10:23 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 8 March 2017 09:47:07 UTC