1. -3
 2. -2
 3. -1
 4. אפס
 5. א
 6. ב
 7. ג
 8. ד
 9. ה
 1. צז
 2. צח
 3. צט
 4. ק
 5. קא
 1. תתקמד
 2. תתקמה
 3. תתקמו
 1. תתקצט
 2. אלף
 3. א א
 1. א תתקצח
 2. א תתקצט
 3. אלפיים
 4. ב א
 1. ב ג
 1. ב תשמח
 1. ב תשנ
 1. אלף אלפים
 1. א תק אלפים
 1. ב אלפי אלפים
 1. ט תתקצט תתקצט
 1. י אלפי אלפים ריב
 1. י אלפי אלפים תכה
 1. י אלפי אלפים תתנא
 1. י א סד
 1. י א רעז
 1. תתקפ אלפי אלפי אלפים אלפיים
 1. תתקצ אלפי אלפי אלפים אלפיים
 1. אלף אלפי אלפי אלפים
 1. אלף אלפי אלפי אלפים תק אלפי אלפים
 1. אלף אלפי אלפי אלפים תק אלפיים
 1. א ג אלפי אלפי אלפים
 1. א מז תק אלפיים
 1. ד תתכג תתפה רטו עג
 1. ה רמט תתעב תס תתקע