W3C home > Mailing lists > Public > www-style@w3.org > June 1997

Internetowa Ksiazka Teleadresowa

From: <teleadr@plj.com.pl>
Date: Tue, 24 Jun 1997 05:22:40 +0200
Message-Id: <199706240322.FAA19090@waw.plj.com.pl>
To: www-style@w3.org
Szanowni Panstwo

Wydawnictwo PLJ proponuje Panstwu bezplatne umieszczenie informacji
o Waszej firmie w jesiennej edycji "Internetowej ksiazki teleadresowej".

Nasza publikacja jest nowoscia na rynku polskim. Mamy nadzieje, ze jej
kolejne edycje przyczynia sie do wzrostu popularnosci wymiany informacji
za posrednictwem Internetu. Potencjalnym nabywcom ulatwia odszukanie
interesujacych ich danych. Firmom zapewnia lepszy kontakt z obecnymi
klientami, a także przysporza nowych klientow dzieki dodatkowej reklamie.

W celu skorzystania z naszej oferty prosimy o polaczenie sie z nasza strona:

http://teleadr.plj.com.pl

i wypelnienie krotkiego kwestionariusza.


Koszty akcji reklamowej ponosza calkowicie nabywcy
"Internetowej ksiazki teleadresowej".

Dziekujemy za skorzystanie z naszej propozycji.


												  Leszek Reinisch
Received on Monday, 23 June 1997 23:23:32 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Monday, 2 May 2016 14:26:43 UTC