W3C home > Mailing lists > Public > www-rdf-comments@w3.org > July to September 2001

(unknown charset) Yesil'i de Hack'larlar!!!!

From: <fdumlupinar@yahoo.com>
Date: Fri, 28 Sep 2001 07:33:33 -0400
Message-Id: <200109281133.HAA08083@tux.w3.org>
To: (unknown charset) <www-smil-request@w3.org>


Yesil'i de Hack'larlar!!!!

Arkadaslar internet aleminde ilginç seyler olmaya basladi. Kisa süre önce tuhaf iddialarla yayina geçen Yesil kod adli Mahmut Yildirim'in sitesi hack edilmis. Hem de kim tarafindan biliyor musunuz? En iyisi ben söylemiyeyim, siz girin bakin ( http://www.yesil.org ). Insan artik sanal alemde bile rahat edemez oldu. Yakinda birileri PC mizi topugundan ya da ensesinden tek kursunla vurursa sasmayalim. 
En içten sevgilerimle
Ferit Dumlupinar


    
Received on Friday, 28 September 2001 07:33:50 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 21:15:15 UTC