W3C home > Mailing lists > Public > www-patentpolicy-comment@w3.org > February 2002

about Humanist Movement 44

From: Tony M <iridia@libero.it>
Date: Thu, 07 Feb 2002 04:38:15 +0100
Message-Id: <5.1.0.14.2.20020207043752.00b077a8@popmail.libero.it>
To: (Recipient list suppressed)
---------------------------------------------
!!! This is not Spam !!!
If you are interested about Humanist Movement respond us in English or in 
Italian at iridia@libero.it or come on Sunday 2002 february 10 at
Café Karinthy
BP XI Karinthy Ut 22
 From h. 15 until h. 19
(Villamos/Busz 4, 6, 47, 49, 18, 19, 7, 7a)
---------------------------------------------

---------------------------------------------
Hungarian Translate
---------------------------------------------
Az "Humanista Mozgalom" egy nemzetközi szervezet, amelyet a 60as évek végén 
Argentínában alapítottak és ma már több mint 60 országban muködik. 
Különbözo korú, eredetu, kultúrájú emberek tartoznak a mozgalomhoz, akiknek 
célja egy igazi emberi, humánus társadalom felépítése; egy olyan 
társadalomé, amelyben az ember a központi érték. A szervezet az 
egyenloségért, a közösségért és az eroszak ellen harcol.

Társadalmi szinten egy olyan változás szükséges, amelyik eroteljesen 
megváltoztatja az életfeltételeket, amelyeket jelenleg a gazdaságot 
irányító kis csoport határoz meg. Ennek a csoportnak nem áll érdekében 
javítani a helyzeten.

Az egyetlen lehetoségünk, hogy mindannyiunk elhatározza milyen 
életfeltételek között akar élni és átvegyük az irányítást a cél 
megvalósítása érdekében, átvéve így azt a vezeto szerepet is, amely 
változáshoz vezetne.

Mivel nálunk az ember áll a középpontban, így elutasítunk mindenféle 
szociális vagy faji megkülönböztetést.

Az "Humanista Mozgalom" nemcsak társadalmi, hanem egyének közötti szinten 
is tevékenykedik. Ez azokon a beszelgetéseken nyivánul meg, amelyeken 
mindenki a legjobbat hozhatja ki magából, így erosödünk meg, ami csak segít 
minket törekvésünk megvalósításában és az összekovácsolódásban. Ezek a 
beszélgetések minden héten az összejöveteleinken történnek.

Azért, hogy tervünk megvalósulhasson, különféle programokat különbözo 
területeken hajtunk végre. Néhány példa erre: "Iskolai Hírmondó" az 
egyetemen; "Kultúrális Központok", hogy könnyebben megértsük a más 
kultúrákat; "Emberjogi Párt", amely a mozgalom politikai téren való 
megjelenése; "Segélyek" a fejlodo országoknak; "Összejövetelek", ahol az 
egy körzetben lakó tagok hetente találkozhatnak. Tagjaink önkéntes munkát 
végeznek a szervezetben.

Olyan embereket keresünk, akik szeretnének csatlakozni hozzánk és céljuk az 
egyetemes, békés társadalom létrehozása.
---------------------------------------------

---------------------------------------------
English Translate
---------------------------------------------
The Humanist Movement is an international and not violent organization 
which was born in Argentina at the end of the 60's and it is currently 
present in more than 60 countries. It is formed by people of different 
ages, origins, culture, united by the project to build a truly human 
society. A society in which the human being, with his/her needs and 
aspirations, is the central value.

We struggle for a fair, joint and not violent society. It is dominated by 
the power of money.Our project is to realize a radical transformation which 
must happen in both fields, the social and the personal one.

On the social level a change is necessary that radically modifies the 
conditions of life of the populations, that are under the interest of a 
minority which control the economy. Those people are not interested in 
doing anything to make the situation better.

The only possibility is that each of us decides in which conditions he/she 
wants to live, and takes action to realize those conditions, becoming a 
leading role in the change.

As humanists, we refute every false distinction between personal and social 
world. We think it is impossible to realize a deep transformation of the 
society without putting under discussion on a personal level the values 
that sustain it. In the same way, it's impossible to realize a personal 
change without concretely acting to the favour of others.

This is the reason why the Humanist Movement works not only on the social 
level, but at the same time puts emphasis on personal and interpersonal 
issues. It realizes moments of communication in which everyone gets in 
contact with the best of him/herself and strenghthens it, toward a personal 
coherence that will allow one to act in the world according to one's 
aspirations. This takes place in the weekly meetings.

In order to realize our project we carry on different actions in different 
fields. A few examples are: HUMANIST NEIGHBORHOOD CENTERS, to favour the 
meeting and self-organization of people who live in the same 
quarter.STUDENT BULLETIN at the University, CENTERS OF CULTURE, to promote 
the dialogue and interaction among different cultures, HUMAN SUPPORT 
CAMPAIGNS in developing countries, and the HUMANIST PARTY, the political 
expression of the Humanist Movement. Each activity is based on voluntary 
work and is self-financed.

We are looking for people who are interested in joining us and make an 
Human Universal Nation.
---------------------------------------------

---------------------------------------------
Italian Translate
---------------------------------------------
Siamo persone comuni diversi per etŕ, sesso, colore della pelle e 
nazionalitŕ. Viviamo ed agiamo in ogni parte della terra. Siamo migliaia. 
Nelle nostre differenze siamo uguali nelle aspirazioni, e nella 
sensibilitŕ. Noi siamo del Movimento Umanista, un organizzazione 
internazionale e non violenta, nata in Argentina alla fine degli anni '60, 
č attualmente presente in piů di 80 paesi nel mondo.

Lottiamo per una societŕ non violenta, solidale e giusta; quella attuale č 
caratterizzata dal fatto che i suoi destini sono nelle mani di una 
strettissima minoranza egoista ed arrogante, che non ha nessun interesse a 
realizzare nessun cambiamento. Vogliamo vivere in un mondo in cui ciascuno 
possa essere felice. A differenza di molti, crediamo che in ogni persona ci 
sia una grande ricchezza, quella di poter cambiare in meglio la propria 
vita e quella degli altri che gli stanno attorno. Anche solo trattando gli 
altri come vorrebbe essere trattato.

In anni di iniziative e di attivitŕ abbiamo imparato l'importanza del 
lavoro d'insieme, e per questo ci siamo organizzati a livello mondiale. 
Abbiamo dato vita cosě ad associazioni e centri di quartiere, nei quali le 
persone si incontrano e si organizzano per risolvere i problemi del 
vicinato; Centri delle culture, per promuovere il dialogo tra diverse 
culture e la difesa dei diritti umani di tutti i cittadini del mondo; 
Campagne di appoggio umano per promuovere un reale sviluppo delle 
popolazioni dei paesi piů arretrati; club, partiti politici ed altre 
iniziative. Perché volendo promuovere un radicale cambiamento non possiamo 
escludere nessun campo sociale. Tutto ciň che facciamo lo realizziamo 
grazie all'autofinanziamento.

Per noi umanisti č impossibile realizzare una trasformazione sociale senza 
mettere in discussione i valori che la sostengono. Ed č per questo che il 
Movimento Umanista oltre ad occuparsi dell'azione sociale pone particolare 
attenzione alle questioni personali; realizzando momenti di incontro e di 
comunicazione nei quali ognuno entra in contatto con la parte migliore di 
sé e la rafforza, raggiungendo una coerenza personale che gli permette di 
agire nel mondo in accordo con le proprie aspirazioni

Stiamo quindi cercando persone ed organizzazioni, che sentendosi in 
sintonia con le nostre idee ci aiutino a costruire una Nazione Umana 
Universale.
--------------------------------------------- 
Received on Wednesday, 6 February 2002 22:35:34 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Monday, 16 July 2018 19:35:03 UTC