W3C home > Mailing lists > Public > www-math@w3.org > November 2005

Re: Simple way to include definitions of all XML entities

From: Jirka Kosek <jirka@kosek.cz>
Date: Wed, 09 Nov 2005 14:10:02 +0100
Message-ID: <4371F52A.1080606@kosek.cz>
To: David Carlisle <davidc@nag.co.uk>
Cc: www-math@w3.org, docbook@lists.oasis-open.org
David Carlisle wrote:

> I'll see if I can steal some time in the next week or so to 
 >
> (b)
> generate some "master" combined sets.

Thank you very much. I'm looking forward to new combined sets.

-- 
------------------------------------------------------------------
  Jirka Kosek   e-mail: jirka@kosek.cz   http://www.kosek.cz
------------------------------------------------------------------
  Profesionální školení a poradenství v oblasti technologií XML.
   Podívejte se na náš nově spuštěný web http://DocBook.cz
    Podrobný přehled školení http://xmlguru.cz/skoleni/
------------------------------------------------------------------
Nejbližší termíny školení: XML schémata (včetně RELAX NG) 7.-9.11.
     *** DocBook 5.-7.12. *** XSL-FO 19.-20.12. ***
------------------------------------------------------------------


Received on Wednesday, 9 November 2005 13:10:14 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 21:27:37 UTC