सध्या मी सॉफ़्टवेअर लोकलायझेशन (Software Localization) ह्या क्षेत्रात काम करत आहे.