W3C home > Mailing lists > Public > www-html-editor@w3.org > July to September 2001

Nasza Planeta EKO

From: Jarosław Kowalczyk <niezapom@infocentrum.com>
Date: Sun, 26 Aug 2001 23:28:28 +0200
Message-ID: <004d01c12e76$f80ffae0$3ae44dd5@l2q5v5>
To: <niezapom@infocentrum.com>
Witam

    Osoby zaintersowane edycją, publikacją własnych materiałów na VORTALU EKO, mających wiedzę i doświadzczenie Zapraszam do współpracy, mającej na celu propagowanie wspolnych zainteresowań.

        www.ekoenergia.pl    
  

Jarosław Kowalczyk

 PL- 98-358 Kiełczygłów
ul. Świerczewskiego 12
woj. Łódzkie
POLSKA

tel./fax: 0(43) - 84 - 25 - 071
tel.kom. 0(604) - 836 - 376

e-mail: niezapom@infocentrum.com

 VORTAL EKOkont_zdj.jpg
(image/jpeg attachment: kont_zdj.jpg)

Received on Sunday, 26 August 2001 17:36:21 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:08:29 UTC