W3C home > Mailing lists > Public > www-html-editor@w3.org > October to December 2000

Norsk elektronisk legemiddelkatalog - NELK. (Norwegian electronic drug information)

From: Kaare Mathiesen <kaare@legemiddelsiden.no>
Date: Tue, 28 Nov 2000 18:45:16 +0100
To: www-html-editor@w3.org
Message-ID: <000301c05962$f863c8d0$7901a8c0@tyr>
Gratis informasjon om norske reseptpliktige legemidler finner du nå på
http://www.legemiddelsiden.no
(Free information about norwegian prescription drugs.)

Ha en fortsatt god dag og god førjul

mvh. Kaare Mathiesen
Legemiddelsiden
Received on Tuesday, 28 November 2000 13:06:30 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:08:24 UTC