W3C home > Mailing lists > Public > www-html-editor@w3.org > July to September 2000

(wrong string) čni barometer

From: <contacts@globeElections.com>
Date: Tue, 29 Aug 2000 14:53:31 +0200
To: <www-html-editor@w3.org>
Message-ID: <00c423153121d80SIRIUS@sirius.siol.net>
Spoštovani !

Na naslovu:

http://slo.globeElections.com

Vas čakajo odgovori na naslednja vprašanja:

VPRAŠANJE: Katera slovenska stranka bi  tem TRENUTKU dobila največ glasov?
VPRAŠANJE: Kateri slovenski politik je v tem TRENUTKU najbolj priljubljen?
VPRAŠANJE: Kako je ocenjena naša država na lestvici od 1 do 5?
VPRAŠANJE: Kako so ocenjene ostale družbene institucije?

Odgovori na ta vprašanja in še veliko podrobnejših analiz javnega mnenja
(od vključno maja 2000 do danes)
Vam je na voljo na straneh:

http://slo.globeElections.com

VABLJENI TOREJ !

**************************************************

V primeru, da vam smatrate  to elektronsko obvestilo za moteče, se  vam
iskreno opravičujemo. Cilj pisma je obvestiti najširšo javnost, kajti
slednji je spletno mesto tudi namenjeno.
Received on Tuesday, 29 August 2000 09:02:11 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:08:23 UTC