W3C home > Mailing lists > Public > www-html-editor@w3.org > July to September 2000

IZDELAVA SPLETNIH STRANI

From: AGP - RAČUNALNIŠTVO <agp@siol.net>
Date: Mon, 24 Jul 2000 16:10:07 +0200
Message-ID: <028201bff578$e2c05780$0200a8c0@agpjani>
To: <www@interblod.com>

Pozdravljeni.
Smo podjetje za izdelavo spletnih strani, pri tem Vam lahko nudimo celotno Internet podporo: (marketing, programiranje, najem prostora na strežniku, svetovanje…) 

Če vas ponudba zanima, si več informacij oglejte na naslovu: http://www.racunalnistvo-potocnik.si/

 
 
Če ne želite prijemati informacij prosim sporočite v zadevi NE ŽELIMO PRIJEMATI INFORMACIJ , obenem se vam opravičujemo.
 

---------------------
AGP računalništvo

TELEFON:(04) 250 61 10 FAKS: (04) 250 61 11 GSM: 041 756 192

agp@siol.net 
http://www.racunalnistvo-potocnik.si/ 
 
Received on Monday, 24 July 2000 10:12:02 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:08:23 UTC