W3C home > Mailing lists > Public > www-email-discuss@w3.org > June 2001

TU DO TON GIAO CHO VIET NAM

From: Tuoi Tre Viet Nam <tudotongiao@usa.net>
Date: Mon, 4 Jun 2001 21:12:30 +1000
To: <ex_hcm@haikhanh.vnn.vn>, <account_hcm@haikhanh.vnn.vn>, <lmc-zdh.prog@fpt.vn>, <vcci@smelink.netnam.vn>, <vcci.dn@dng.vnn.vn>, <agtek@tlnet.com.vn>, <hoidagiay@tlnet.com.vn>, <m.pluijm@boskalis.nl>, <bunnjw@dmu.netnam.vn>, <natdisaster@hn.vnn.vn>, <Tom.connor@Halliburton.com>, <ifrchue@dng.vnn.vn>, <jeremy.notley@finnagro.fi>, <jimnhi@hcm.vnn.vn>, <ermvn@fpt.vn>, <sterling@hn.vnn.vn>, <cyrabonnel@ifrance.com>, <Maxx-Dilley@yahoo.com>, <pboere@pacific.net.sg>, <fredluci@cybercable.fr>, <ohi@jica.go.jp>, <yasukato@ka2.so-net.ne.jp>, <a3481@n-koei.co.jp>, <nlgovhn@netnam.org.vn>, <tswe@fpt.vn>, <cgibbs@worldbank.org>, <dryrw@state.gov>, <ifrchod@hn.vnn.vn>, <fukunaga@fpt.vn>, <jbic@hn.vnn.vn>, <finnemb@netnam.org.vn>, <vps.hue@dng.vnn.vn>, <ngocentr@netnam.org.vn>, <mgoichot@dng.vnn.vn>, <rnpcviet@netnam.ngo.vn>, <italdevelcoop@netnam.vn>, <bedc@hn.vnn.vn>, <eudelvnm@netnam.org.vn>, <shireen_sandhu@ausaid.gov.au>, <snvhue@netnam.org.vn>, <carevn@pt.vn>, <jicainfra@fpt.vn>, <inekebrus@hotmail.com>, <fao-vn@field.fao.org>, <wfp@netnam.org.vn>, <germanemb.hanoi@fpt.vn>, <gtzrefas.cta@netnam.vn>, <mail@aaviet.netnam.vn>, <leminhmard@fpt.vn>, <pclbtw@hn.vnn.vn>, <vanthao@saigon.vnn.vn>, <buffalo@netnam.org.vn>, <dragontravel@fpt.vn>, <info@exotissimo.com>, <fiditour@hcm.vnn.vn>, <friendlytours@fpt.vn>, <bambootours@fpt.vn>, <tfhandspn@hn.vnn.vn>, <newlandtours@fpt.vn>, <Cuongtd@hotmail.com>, <tours@nine-dragons.com>, <phdong@dng.vnn.vn>, <cuong@fpt.vn>, <info@tamarindtours.com>, <info@tuliptours.com>, <vhv@fmail.vnn.vn>, <vitoursdad@dng.vnn.vn>, <vytatour@hcm.vnn.vn>, <vidraco@hcm.fpt.vn>, <www-email-discuss@w3.org>, <pclbmt@dnmail.vnn.vn>, <vdc3@dnmail.vnn.vn>, <vcci@fmail.vnn.vn>, <vcci-hcm@hcm.vnn.vn>, <vccihp@hn.vnn.vn>, <cantho-vcci@hcm.vnn.vn>, <vcci-kh@dng.vnn.vn>, <namchie@vol.vnn.vn>, <arthcm@hcm.fpt.vn>, <bacvietpte@hcm.vnn.vn>, <qhome@hcm.vnn.vn>, <cuongphat@hcm.vnn.vn>, <hhuong6@hcm.vnn.vn>, <info@saigapottery.com>, <info@saigonpalm.com>, <tandatco@hcm.vnn.vn>, <tnl@hcm.vnn.vn>, <truonghai@hcm.vnn.vn>, <sales@vietnamhandmade.com>, <sales@vinhtra.com>, <songhongvtu@hcm.vnn.vn>, <rex.osc@hcm.vnn.vn>, <palacevt@hcm.vnn.vn>, <osc-vn@hcm.vnn.vn>, <vic@vol.vnn.vn>, <tmphuong@yahoo.com>, <tmp@vol.vnn.vn>, <ciffsgn@saigon.teltic.com.vn>, <haiviet_fls@usa.net>, <haikhanh@hn.vnn.vn>, <vuqhuynh@hcm.vnn.vn>, <ilm-sgn@ilm-vietnam.com>, <g.d.cearley@ilm-vietnam.com>, <mekongin@hcm.vnn.vn>, <pq@hcm.vnn.vn>, <smcsea@hcm.fpt.vn>, <satecsgn@hcm.vnn.vn>, <info@seabornes.com>, <tm.hcm@hcm.vnn.vn>, <vietrans@hn.vnn.vn>, <victoriasapa@fpt.vn>, <binhtancnhn@fmail.vnn.vn>
Message-ID: <NFBBKIINKLHLCOEHLBDAKEJMCAAA.tudotongiao@usa.net>
TuDoTonGiao.jpg
(image/jpeg attachment: TuDoTonGiao.jpg)

Received on Monday, 4 June 2001 07:35:11 GMT

This archive was generated by hypermail 2.2.0+W3C-0.50 : Monday, 23 July 2007 22:59:05 GMT