W3C home > Mailing lists > Public > www-email-discuss@w3.org > January 2001

ba arze mazerat

From: <www4mail-comments@w3.org>
Date: 17 Jan 96 16:06:03 +0300
Message-Id: <200101161231.f0GCVlE04897@mail.safineh.net>
To: "www4mail-comments@w3.org" <www4mail-comments@w3.org>


salam 
hale shoma chetore 
man motevaled 61/06/10 yaani 19 saalame 
bache khiabon dolat hastat va fekr mikonam nazdic ham bashim 
man ye soaal dige az shoma daram on ham inke naro yani mano vahid o az koja mishnacid va 
e-mail mano az koja peda kardi?? 
man be khater in dir be dir majboram baray shoma e-mail bezanam chon man dar manzel 
internet nadaram va baray chek kardan e-mail majboram be cofe net byaam 
rassty shoma dar kodom shahr e otrish bodid? 
agar shoma khastid ke baham dost beshim 
avalan :javab in e-mail mano bedid 
dovoman :javab soal hay mano ke porsidam bedid 
dar akhar agar in kar haro kardid man mitonam agar deleton khast 
man mitonam shomare telephon kodam ro dar ekhtiareton berzaram ta rahat tar betonim 
baham sohbat konim o bishtar ahsena beshim 
man farda va paas farda be e-mail khodam sar mizanam agar e-mail dade bodid ke hich agar 
nadade bodid i'm so sory 
montazer mimonam
khodahafez
>salam sepehr va vahid jan 
>omid varam hale tak taketon ba in alodegi hava tehran be ham nakhordeh bahse:)) 
> 
>man ta pari rouz otrish boodam ama alan iran va dar kenar e khanevdeh dar mantaghe 
>elahiyeh.shoma midonis kojast? rasti shoma koja mishinid? 
> 
>gofteh boodi az khodam bishtar begam.man mina 19 diplom a mo az iran gereftam va yeh 9 
>mahi otrish pish e daem boodam.jayeh shoma khali bood. 
>inja hava kheyli sard e keh 
> 
>hamon ghadr keh shoma man o mishnasid man ham shoma ro mishnasam:))))) 
> 
>bebin sepehr jan man ziyad engilisim khob nist yani onaj ham keh boodam avalan engelisi 
harf 
>nemizanan dovomam har ja miraftam ba daem boodam va daen hame kar e bood.in o 
vaseh 
>in goftam chon man manzoret o az seh khatesh o nafahmidam 
> 
>halla shoma nagoftid chand saletoneh aya jayeh pedar e manid ya jayeh dooste man. 
>be har hall az mail e ton khosh hall shodam.omid varam har ja keh hasti soro moro gondeh 
>bashi.didar be ghiyamate dame pol e serat taraf e dar bozorge. 
>albateh ageh zood mail bezanid mitonim bara ham doostayeh khobi bashim.va ghabl az 
dame 
>pol e serat sar e pol e tajrish gharar bezarim emrouz 12 am o ageh shoma ta 16 mail zadid 
>man shoma ro be rasmiyat mishnasam.ama ageh mesle in dafeh do hafteh javab nadadid 
>shabe shoma khosh:)))) 
>be doostemon vahid ham salam beresonid 
> 
> 
> 

Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.
Received on Tuesday, 16 January 2001 07:33:20 GMT

This archive was generated by hypermail 2.2.0+W3C-0.50 : Monday, 23 July 2007 22:59:00 GMT