W3C home > Mailing lists > Public > www-amaya@w3.org > January to March 2005

Impossible de compiler Amaya 9.0 sur une machine Linux

From: Florian Dufour <Florian.Dufour@inrialpes.fr>
Date: Wed, 26 Jan 2005 18:26:08 +0100
To: Amaya <www-amaya@w3.org>
Message-Id: <200501261826.08118.Florian.Dufour@inrialpes.fr>


Bonjour,

Sur une machine Linux x86, après avoir suivi la procédure
d'installation décrite dans le README.Amaya, je bloque sur l'erreur
suivante :

g++ -o ../bin/amaya wxdialog/AuthentDlgWX.o wxdialog/BgImageDlgWX.o
 wxdialog/CheckedListDlgWX.o wxdialog/CreateTableDlgWX.o
 wxdialog/DocInfoDlgWX.o wxdialog/EnumListDlgWX.o wxdialog/HRefDlgWX.o
 wxdialog/ImageDlgWX.o wxdialog/InitConfirmDlgWX.o wxdialog/ListDlgWX.o
 wxdialog/ListEditDlgWX.o wxdialog/NumDlgWX.o wxdialog/ObjectDlgWX.o
 wxdialog/OpenDocDlgWX.o wxdialog/PreferenceDlgWX.o wxdialog/PrintDlgWX.o
 wxdialog/SaveAsDlgWX.o wxdialog/SearchDlgWX.o wxdialog/SpellCheckDlgWX.o
 wxdialog/TextDlgWX.o wxdialog/TitleDlgWX.o wxdialogapi.o EDITORAPP.o
 HTMLAPP.o TextFileAPP.o XLinkAPP.o XMLAPP.o AHTURLTools.o EDITORactions.o
 EDITimage.o EDITstyle.o HTMLactions.o HTMLbook.o HTMLedit.o HTMLform.o
 HTMLhistory.o HTMLimage.o HTMLpresentation.o HTMLsave.o HTMLtable.o
 html2thot.o init.o libmanag.o MENUconf.o XLinkbuilder.o XLinkedit.o
 templates.o trans.o transparse.o UIcss.o Xml2thot.o Xmlbuilder.o
 XHTMLbuilder.o XPointer.o XPointerparse.o  AHTBridge.o AHTFWrite.o answer.o
 query.o AHTMemCon! v.o AHTInit.o anim.o animbuilder.o SVGAPP.o SVGbuilder.o
 SVGedit.o TimelineAPP.o MathMLAPP.o MathMLbuilder.o Mathedit.o  libCSS.a 
 ../annotlib/libAnnot.a ../redland/librdf/.libs/librdf.a
 ../redland/raptor/.libs/libraptor.a  -L../thotlib -L.. -lThotEditor   
 -ljpeg -lpng -lz -L../libwww/Library/src/.libs -lwwwapp -lwwwhttp 
 -lwwwhtml -lwwwmime -lwwwcache -lwwwstream -lwwwfile -lwwwdir -lwwwtrans
 -lwwwcore -lwwwutils -lwwwzip -lwwwftp -L../libwww/modules/md5/.libs -lmd5
 ../libwww/modules/expat/.libs/libexpat.a -ldl    -L/usr/lib
 -L/usr/X11R6/lib -lgtk -lgdk -rdynamic -lgmodule -lglib -ldl -lXi -lXext
 -lX11 -lm -lgdk_imlib g++: ../redland/raptor/.libs/libraptor.a : Aucun
 fichier ou répertoire de ce type make[1]: *** [../bin/amaya] Erreur 1
make[1]: Leaving directory `/tmp/AMAYA/Amaya/LINUX-ELF/amaya'
make: *** [amaya_prog] Erreur 2

La page http://www.w3.org/Amaya/User/Autoconf.html est de plus vide,
il est donc impossible d'y trouver le salut...

Noyau : Linux 2.6.10
Distribution : Gentoo Unstable
Gcc : 3.4.3
Libtool : 1.5.10

Amicalement,

--
Florian Dufour

Direction de l'Information Scientifique et de la Communication
Tél : 04 76 61 52 39 - Mél : Florian.Dufour@inrialpes.fr
Received on Wednesday, 26 January 2005 17:26:43 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 14:53:32 UTC