W3C home > Mailing lists > Public > wai-uaag-editor@w3.org > May 2003

Re: huidziekte

From: Rudy Njoo <rnjoo@quicknet.nl>
Date: Sat, 10 May 2003 11:47:29 +0200
To: wai-uaag-editor@w3.org
Message-ID: <1057787074.IAA22192@phantom.w3.org>

Dermatoloog AMC houdt "digitaal spreekuur"

Dermatoloog in opleiding dr M. D. Njoo houdt sinds kort spreekuur met 
gebruik van een door zijn broer R.Njoo, ontworpen website. De patiŽnt 
kijkt samen met Njoo op de site naar plaatjes van zijn aandoening en 
leest daarover in begrijpelijke taal. "Je kunt zo in weinig tijd veel 
fabels ontkrachten en de patiŽnt nog beter voorlichten. "

Elke patiŽnt die Njoo op zijn spreekuur ziet - zo'n 30 per dag - schuift 
sinds eind augustus bij hem aan voor het beeldscherm van zijn computer. 
"Veel patiŽnten komen tegenwoordig op je spreekuur en zeggen dan : 
"Dokter, wat ik nu toch op internet heb gelezen ..." vertelt Njoo 
enthousiast. "Door de ontwikkeling van het internet merk je dat steeds 
meer patiŽnten al denken te weten welke aandoening ze hebben en wat 
daarvoor de beste behandeling is. Het valt vaak niet mee hen te 
overtuigen dat dit niet altijd klopt. Met deze site kun je goed inspelen 
op die ontwikkeling en het internet juist als handig middel bij je 
behandeling inzetten."
BEHANDELING
De aanleiding voor Njoo om zijn website www.huidarts.com te ontwikkelen 
was een onderzoek van de Consumentenbond. "Daaruit bleek dat patiŽnten 
meer informatie wensen te krijgen van hun artsen. Veel patiŽnten 
onthouden van een spreekuur vaak alleen de kleur haar van de arts. 
Daardoor zie je dat zij zich soms niet goed houden aan het 
behandelprogramma, waardoor je hen na een aantal malen weer terug ziet. 
De ervaring is dat ze via de informatie op de site zich beter aan hun 
behandelprogramma houden."
Ander voordeel van de site, die ontworpen is door zijn broer, is volgens 
Njoo dat patiŽnten deze thuis op hun eigen pc kunnen bezoeken om alles 
nog eens na te lezen. Zij kunnen via de site ook een aantal brochures 
bestellen,  en doorklikken naar door Njoo als betrouwbaar geselecteerde 
websites en naar sites van patiŽntenorganisaties om bijvoorbeeld in 
contact te komen met lotgenoten. Ook plaatst Njoo meerdere malen per 
week berichten uit algemene en medische media over medische onderzoeken. 
"Hebben mensen geen toegang tot internet dan print ik de voor hen 
relevante pagina's tijdens het spreekuur gelijk uit."

TIJDSBESPARING
Inmiddels staan er zo'n 150 digitale folders op de site, van aambeien en 
acne tot vitiligo of zonne-allergie. "Via deze pagina's kun je via 
plaatjes en zeer begrijpelijk gemaakte informatie in korte tijd 
duidelijk laten zien wat de aandoening inhoudt en wat de beste 
behandeling is. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat wratten zo maar even 
weg te halen zijn. Als je hen kunt laten zien dat er een virus aan ten 
grondslag ligt en dat stikstof slechts een tijdelijke oplossing is, 
krijg je meer begrip van patiŽnten."

Niet alleen de patiŽnt profiteert van het initiatief van Njoo, ook hij 
zelf en zijn collega's hebben er baat bij. "Het scheelt je tijd. We 
hebben hier voor elke patiŽnt vijf minuten de tijd tijdens ons 
spreekuur. Door de site is je uitlegtijd verkort en red je het vrijwel 
altijd in vijf minuten, en dan met het idee dat je de patiŽnt ook echt 
goed hebt voorgelicht."

Voor meer informatie surf naar http://www.huidarts.com
Received on Sunday, 11 May 2003 17:24:44 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:21 UTC