W3C home > Mailing lists > Public > public-webed-tk@w3.org > October 2012

Özgür Web Günlerinde W3C Web Eğitimi Topluluğu Tanıtımı

From: Çağlar Yeşilyurt <greench@myopera.com>
Date: Sat, 27 Oct 2012 22:32:14 +0300
To: "public-webed-tk@w3.org" <public-webed-tk@w3.org>
Message-ID: <op.wmuq70rfa0ew4h@greench-n61vg>
Merhaba arkadaşlar,

Bu sene 3.sü düzenlenen Özgür Web Günlerinde, W3C Web Eğitimi Topluluğu ve  
Önerilen Web Eğitimine dair benim tarafımdan kısa bir bildiri ve sunum  
yapılmıştır. Topluluğun tanıtımı ve etkinliklerinden bahsedilmiştir.  
Sunuma ulaşmak isteyenler  
http://zettlina.com/sunum/w3c_webed_introduction/ adresinden  
erişebilirler. Toplulukla ilgili herhangi bir öneriniz varsa onu bu  
e-posta öbeğine (grubuna) paylaşmaktan çekinmeyin.

Herkese iyi bayramlar... :)

-- 
Çağlar Yeşilyurt
Received on Saturday, 27 October 2012 19:32:39 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:39:02 UTC