W3C home > Mailing lists > Public > public-webed-tk@w3.org > October 2012

webplatform.org yayınlandı

From: Çağlar Yeşilyurt <greench@myopera.com>
Date: Tue, 09 Oct 2012 00:37:52 +0300
To: "public-webed-tk@w3.org" <public-webed-tk@w3.org>
Message-ID: <op.wlvqdenya0ew4h@greench-n61vg>
Herkese merhabalar,

Bildiğiniz gibi topluluğun içerik yayınlama platformu wiki idi ve kod  
renklendirme, içerikleri iyi sınıflandırma gibi bazı olanakları sağlamakta  
bu platform yetersiz kalıyordu. Biraz sessizlik içinde webplatform.org  
geliştirildi ve pek çok kaynaktaki(html5rocks.com, mozilla dev, facebook  
devoloper resources...) belgeler düzenlenip bu platforma taşınmaya  
başlandı.

Bizim grubu ilgilendiren diğer bir konu ise platformun gelecekte kendi  
içinde bir çeviri bölümünün olması. Bugünlerde kullandığımız Transifex,  
HTML bölümündeki 15 makaleyi içeriyor. Bunların çevirileri %38 dolayına  
ulaşmış durumda. Gelecekte ise webplatform.org'un sunacağı çeviri  
aracından faydalanabiliriz. Bu yüzden Transifex üzerindeki makalelere  
yenisini eklemeyi şimdilik gerekli görmüyorum. 15 makeleyi de yavaş yavaş  
çevirip, katkıda bulunanlarla beraber webplatform.org'ta yayınlamayı  
planlıyorum.

Diğer bir konu ise W3C üzerindeki sayfanın ve mail gruplarının geleceği  
hakkında. Webplatform.org uzunca bir süre sadece yayınlama ve soru-cevap  
platformu olarak kullanılmak isteniyor. Dolayısıyla bu mail grubu ve W3C  
üzerindeki çalışmalar aynen kalmaya ve kullanılmaya devam edilecek. Yine  
insanlarla bu mail grubu üzerinden konuşmaya devam edebiliriz.

webplatform.org hakkındaki düşünceleriniz, yukarıda yazdıklarım hakkında  
görüşleriniz varsa paylaşabilirsiniz...

-- 
Çağlar Yeşilyurt
Received on Monday, 8 October 2012 21:38:18 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:39:02 UTC