W3C home > Mailing lists > Public > public-webed-tk@w3.org > October 2012

webplatform.org yayınlandı

From: Çağlar Yeşilyurt <greench@myopera.com>
Date: Tue, 09 Oct 2012 00:37:52 +0300
To: "public-webed-tk@w3.org" <public-webed-tk@w3.org>
Message-ID: <op.wlvqdenya0ew4h@greench-n61vg>
Herkese merhabalar,

Bildiğiniz gibi topluluğun içerik yayınlama platformu wiki idi ve kod 
renklendirme, içerikleri iyi sınıflandırma gibi bazı olanakları sağlamakta 
bu platform yetersiz kalıyordu. Biraz sessizlik içinde webplatform.org 
geliştirildi ve pek çok kaynaktaki(html5rocks.com, mozilla dev, facebook 
devoloper resources...) belgeler düzenlenip bu platforma taşınmaya 
başlandı.

Bizim grubu ilgilendiren diğer bir konu ise platformun gelecekte kendi 
içinde bir çeviri bölümünün olması. Bugünlerde kullandığımız Transifex, 
HTML bölümündeki 15 makaleyi içeriyor. Bunların çevirileri %38 dolayına 
ulaşmış durumda. Gelecekte ise webplatform.org'un sunacağı çeviri 
aracından faydalanabiliriz. Bu yüzden Transifex üzerindeki makalelere 
yenisini eklemeyi şimdilik gerekli görmüyorum. 15 makeleyi de yavaş yavaş 
çevirip, katkıda bulunanlarla beraber webplatform.org'ta yayınlamayı 
planlıyorum.

Diğer bir konu ise W3C üzerindeki sayfanın ve mail gruplarının geleceği 
hakkında. Webplatform.org uzunca bir süre sadece yayınlama ve soru-cevap 
platformu olarak kullanılmak isteniyor. Dolayısıyla bu mail grubu ve W3C 
üzerindeki çalışmalar aynen kalmaya ve kullanılmaya devam edilecek. Yine 
insanlarla bu mail grubu üzerinden konuşmaya devam edebiliriz.

webplatform.org hakkındaki düşünceleriniz, yukarıda yazdıklarım hakkında 
görüşleriniz varsa paylaşabilirsiniz...

-- 
Çağlar Yeşilyurt
Received on Monday, 8 October 2012 21:38:18 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:39:02 UTC