W3C home > Mailing lists > Public > public-webed-tk@w3.org > July 2012

Re: Türkçe Dökümanlar Hk.

From: Mağruf Çolakoğlu <zahek@myopera.com>
Date: Mon, 30 Jul 2012 11:05:18 +0300
To: public-webed-tk@w3.org
Message-ID: <op.wh81240vxojh34@magruf.burgmannpackings.local>
Merhaba Sercan bey,

Katılımınız için öncelikle teşekkürler. Hazırladığınız dokümanların bu proje kapsamına alınması elbette bizleri de mutlu edecektir. Konuyla ilgili Çağlar muhtemelen bir inceleme yapıp bize geri dönüş yapacaktır.


-- 
Mağruf Çolakoğlu
Director
Opera Türkiye
www.operaturkiye.net


Mon, 30 Jul 2012 11:02:17 +0300 tarihinde, sercan eraslan <info@sercaneraslan.com> şöyle yazmış:

> Herkese Selam,
>
> Ben Sercan, Sahibinden.com'da Sr. Front-End Developer olarak çalışıyorum.  Kendi sayfamda w3schools'u referans alarak Türkçeleştirdiğim >dökümanlar var. Bunlar arasında XHTML, CSS ve HTML5 gibi güzel dökümanlarda var.
>
> Bu hazır Türkçeleştirilmiş dökümanlarında Türkçe W3C dökümanları arasına taşınmasını istiyorum, bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz?
>
> URL: http://www.sercaneraslan.com/
>
>
> Teşekkürler.
> Sercan Eraslan
Received on Monday, 30 July 2012 08:05:49 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:39:02 UTC