W3C home > Mailing lists > Public > public-webed-tk@w3.org > July 2012

Re: Çeviri Durumu ve Birkaç Not

From: Mustafa OĞUZ <mustafa.oguz@live.com>
Date: Sun, 29 Jul 2012 12:59:05 +0100
Message-ID: <BLU0-SMTP1885E7437D07C9153B7A667F3C70@phx.gbl>
To: public-webed-tk@w3.org
anchor bilgisayar sözlüğünde tutturucu diye çevrilmiş.
aside - taraf olabilir
sidebar - yantaraf olabilir

her birinin sağında parantez içinde ingilizcesini de yazmak iyi olur.

On Sun, 29 Jul 2012 12:24:23 +0100, metude <metude@gmail.com> wrote:

> Oradaki listeye ??? öneri şeklinde bir kaç kelime ekledim.
>
> anchor ??? öneri > ben çapa diye çevirmiştim.
> aside ??? öneri >
> sidebar ???? öneri > yan çubuk diye çevirdim ama daha iyi öneri olabilir.
>
> diğer yandan specification belirtim yerine daha uygun bir kelime nasıl
> olur? Şİmdilik aklıma gelmedi ama gelirse paylaşırım.
>
> 2012/7/29 Çağlar Yeşilyurt <greench@myopera.com>
>
>> Herkese merhaba,
>>
>> Wiki Çevirilerinin Durumu
>>
>> Yaklaşık 10 gün kadar önce grubun wikisinde (
>> http://www.w3.org/community/webed/wiki/Main_Page) "HTML beginnings" ve
>> "The HTML body" kategorilerinde bulunan toplam 15 yazıyı 
>> Transifex<https://www.transifex.com/projects/p/w3c-web-ed-turkish/language/tr/>üzerine 
>> tercüme etmeye müsait hale getirdim. Bugün bu 15 makalenin
>> çevirisinin yaklaşık 3'te biri bitmiş durumda. Kalan kesimi ise bayrama
>> kadar bitirmek bizim hedefimiz olsun.
>>
>> Bu 15 makalenin çevirileri tamamlandıktan sonra, grup wikisinde bulunan 
>> ve
>> yazımı tamamlanmış diğer makaleleri de ( yaklaşık 60 tane ) transifex
>> üzerine yükleyeceğim. Eğer her her şey yolunda giderse yıl sonuna doğru
>> makalelerin çoğunu çevirmiş olacağız.
>>
>> Çeviri Yapamayanlar İçin Not
>>
>> Elbette bu yazıları çevirirken epeyce zorlanıyoruz. Cümleleri birebir
>> şekilde çevirmektense aynı bilgileri verecek şekilde değiştirebiliyoruz.
>> Ama yine de çeviri yapmak size zor geliyor ve projeye yine de katkıda
>> bulunmak istiyorsanız, tercüme edilmiş makaleleri okuyarak, bunlar
>> hakkındaki fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Makalelerdeki yazım 
>> hatalarını
>> giderebilir, anlamsal bozuklukları düzeltebilirsiniz. Transifex 
>> üzerinde bu
>> işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. İncelemesini bitirdiğiniz söz 
>> öbekleri
>> için çevirinin sağ tarafındaki kutuyu işaretlemeniz yeterli. Bu işlemi
>> yaptığınızda işaretlediğiniz bölümün sizin tarafından incelendiğini
>> belirmiş olacaksınız.
>>
>> Çeviri Süreci ve Notlar
>>
>> Makale çevirileri, herkese açık olmakla beraber bir kaç aşamadan
>> oluşmakta. İlk aşamada makale metni tercüme ediliyor. Bu konuda dikkat
>> edilmesini istediğim bir kaç nokta var:
>>
>>  - Çevirileri her zaman web üzerinden yapın. Eğer po dosyasını indirip
>>  bilgisayarınız üzerinde çeviri yapıp sisteme tekrar yüklerseniz, 
>> arada
>>  geçen zamanda yapılan tercümeleri kaybetmiş olacağız. Bu yüzden her 
>> zaman
>>  web sitesi üzerinden çeviri yapmaya özen gösterin.
>>  - Makaleler HTML yerine wiki tarzı biçimlendirmeye sahiptir. Yani 
>> "=="
>>  işareti bir başlık belirtir, "#" işareti numaralı bir liste 
>> belirtir. Bu
>>  biçimlendirmeleri korumaya özen gösterin. Eğer bunları yazmak zor 
>> ise "Copy
>>  source" düğmesini kullanabilirsiniz ( İngilizce metnin sağında )
>>  - Örnek HTML, CSS vs kullanımına denk gelirseniz, bu örnekler 
>> içindeki
>>  İngilizce kelimeleri Türkçe'ye çevirmeyi unutmayın. Şayet özgün metin
>>  oldukça karmaşık gelirse, bunu atlayabileceğiniz gibi bir metin
>>  düzenleyiciye kodu yerleştirerek nasıl görüneceği konusunda fikir 
>> sahibi
>>  olabilirsiniz.
>>  - Türkçe olarak kullanmanız gereken ama teknik bir sözcüğe denk
>>  gelirseniz terminoloji 
>> listesi<http://www.w3.org/community/webed/wiki/Tr/Terminoloji>nden
>>  faydalanmayı unutmayın. Eğer sözcüğü listede bulamazsanız, onu 
>> listeye
>>  mutlaka ekleyin. Karşılığını boş bırakabilirsiniz. Bir kelime için 
>> mail
>>  grubuna e-posta atmaktan çekin*me*yin. Projeyi takip eden, başka
>>  insanlara da bu sayede ulaşabilirsiniz.
>>
>> Transifex üzerindeki çeviri işlemi bittikten sonra, yazım ve terminoloji
>> denetimi yapılır. Çeviri, kendisini çeviren insanların isim ve e-posta
>> adresleriyle beraber grup wikisine yerleştirilir. Sonraki düzenlemeler,
>> eklemeler wiki üzerinden yapılır.
>>
>> Teşekkürler
>> --
>> Çağlar Yeşilyurt
>> Opera Türkiye
>> W3C Web Education
>> Turkish Project Coordinator
>>


-- 
Using Opera's revolutionary e-mail client: http://www.opera.com/mail/
Received on Sunday, 29 July 2012 11:59:38 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:39:02 UTC