W3C home > Mailing lists > Public > public-webed-tk@w3.org > January 2012

Başlangıç

From: Çağlar Yeşilyurt <greench@myopera.com>
Date: Tue, 10 Jan 2012 04:18:14 -0500
Message-Id: <1326187094.4006.140661021498137@webmail.messagingengine.com>
To: Web Eğitimi Grubu <public-webed-tk@w3.org>
[1]Mail grubumuz açıldı. Bundan sonraki çalışmalar şu şekilde
olabilir diye düşünüyorum.

 * Büyük topluluklara çağrı yapılır. TDK, Özgürlükiçin... Bu
  sayede daha fazla insanın bu projeye katkı vermesi
  sağlanabilir.
 * Çevirilere başlamadan bir terminoloji listesi hazırlanır.
  Buna bir hafta sonra bakabilirim.
 * Gruba katılan herkesin wikiyi düzenleme yetkisi mevcut,
  çeviriler wiki üzerinden yapılabilir. Kimin hangi yazıyı
  aldığı mail grubu üzerinden dönebilir.

Yakın gelecek için

 * Türkiyedeki web eğitimi veren yerlerin etkinlikleri bu sayfa
  üzerinden duyurulabilir. Bu etkinliklere katılınabilir.
 * Okullarla(Üniversitelerle ve Liselerle) iletişime geçilip bu
  projeye katkıcı aranabilir. Kendi eğitim materyallerini
  güncelleyebilirler.

İlerisi için

 * Bazı Web uzmanlarıyla eğitimler verilebilir.
 * Meb'e modülleri güncelleme konusunda kamuoyu
  oluşturulabilir.
 * Çeşitli etkinlikler ve buluşmalar düzenlenebilir.

Liste uzatılabilir. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum.

--

Çağlar Yeşilyurt

Opera Türkiye

References

1. http://lists.w3.org/Archives/Public/public-webed-tk/
Received on Tuesday, 10 January 2012 09:18:48 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:39:02 UTC