W3C home > Mailing lists > Public > public-webed-tk@w3.org > April 2012

HTML5 için Scratch'in fikrini keşfetme etkinliği

From: Çağlar Yeşilyurt <greench@myopera.com>
Date: Mon, 23 Apr 2012 23:52:10 +0300
Message-Id: <1335214330.7630.140661066349361.3A9C5AD5@webmail.messagingengine.com>
To: Web Eğitimi Grubu <public-webed-tk@w3.org>
Her kesime programlama öğretmeyi amaçlayan Scratch adlı programa
benzer bir programın Mozilla tarafından hazırlanması ile ilgili
tartışmaların yapılacağı çevrimiçi bir konferans var.
http://lanyrd.com/2012/scratchhtml5/

26 Nisan'da.--

Çağlar Yeşilyurt

Opera Türkiye

W3C Web Education

Turkish Project Coordinator
Received on Monday, 23 April 2012 20:52:34 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:39:02 UTC