W3C home > Mailing lists > Public > public-i18n-its@w3.org > April to June 2007

Re: DocBook section (Was: [I18N ITS] Teleconference Minutes 2007-05-09)

From: Jirka Kosek <jirka@kosek.cz>
Date: Tue, 15 May 2007 17:11:11 +0200
Message-ID: <4649CD8F.6090402@kosek.cz>
To: Jirka Kosek <jirka@kosek.cz>
CC: Felix Sasaki <fsasaki@w3.org>, public-i18n-its@w3.org
Attached is the latest draft.

-- 
------------------------------------------------------------------
 Jirka Kosek   e-mail: jirka@kosek.cz   http://www.kosek.cz
------------------------------------------------------------------
 Profesionální školení a poradenství v oblasti technologií XML.
   Podívejte se na náš nově spuštěný web http://DocBook.cz
    Podrobný přehled školení http://xmlguru.cz/skoleni/
------------------------------------------------------------------
          Nejbližší termíny školení:
  ** XML schémata 16.-18.4.2007 ** DocBook 26.-28.6.2007 **
------------------------------------------------------------------
 http://xmlguru.cz  Blog mostly about XML for English readers
------------------------------------------------------------------Received on Tuesday, 15 May 2007 15:11:42 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 20:43:09 UTC