W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-nl@w3.org > September 2010

Fwd: Re: [WCAG2NL review] bevestiging akkoord laatste versie

From: Jaap van de Putte <info@2useit.nl>
Date: Thu, 16 Sep 2010 13:13:55 +0200
Message-ID: <4C91FBF3.4040606@2useit.nl>
To: public-auth-trans-nl@w3.org
  Dag Eric,

Ik ga akkoord met de gewijzigde vertaling van de WCAG 2.0 die te vinden 
is op http://www.w3c.nl/Vertalingen/WCAG20/ .

-- 
Met vriendelijke groet / Kind regards,

Jaap van de Putte
Received on Thursday, 16 September 2010 11:14:30 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:40:06 UTC