W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-nl@w3.org > March 2010

RE: rekening gehouden met errata?

From: Velleman, Eric <evelleman@bartimeus.nl>
Date: Wed, 10 Mar 2010 19:12:49 +0100
Message-ID: <FD28985D18CA7647BA1ADD7B85B0BB5001E98184@s052ma.bart.local>
To: "Christophe Strobbe" <christophe.strobbe@esat.kuleuven.be>, <public-auth-trans-nl@w3.org>
Dag Christophe,
 
Maar is het de bedoeling dat de zaken uit de Errata worden verwerkt in deze versie? Is WCAG2.0 de Engelse versie ook aangepast?
Met vriendelijke groet,
 
Eric
 
=========================
Eric Velleman
Stichting Accessibility
Universiteit Twente
 
Oudenoord 325,
3513EP Utrecht (The Netherlands);
Tel: +31 (0)30 - 2398270
www.accessibility.nl / www.wabcluster.org / www.econformance.eu / www.game-accessibility.com

Lees onze disclaimer: www.accessibility.nl/algemeen/disclaimer
Accessibility is Member van het W3C
=========================

________________________________

Van: public-auth-trans-nl-request@w3.org namens Christophe Strobbe
Verzonden: wo 10-3-2010 16:10
Aan: public-auth-trans-nl@w3.org
Onderwerp: Re: rekening gehouden met errata?
At 12:01 1/03/2010, Christophe Strobbe wrote:
>Hallo,
>
>Ik was net iets aan het lezen over de Duitse vertaling van WCAG 2.0
><http://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/>, die blijkbaar reeds
>rekening hield met de errata die tot dan toe gepubliceerd waren. Is
>dit ook gebeurd bij de Nederlandse vertaling?

Ik was vergeten vermelden waar deze errata staan:
<http://www.w3.org/WAI/WCAG20/errata/>.

Dat document bevat momenteel drie errata:
(1) Voor het eerste erratum zou men de verwijzing naar Guideline 4.1
moeten vervangen door een naar SC 4.1.2. Zie
<http://www.xs4all.nl/~fkuijk/WCAG/#text-equiv-all>

(2) Voor het tweede erratum zou men best het wordt "minimum" weglaten
in het punt "logotypes" van SC 1.4.3:
   <http://www.xs4all.nl/~fkuijk/WCAG/#visual-audio-contrast-contrast>

(3) Het derde erratum brengt voor de Nederlandse vertaling geen werk
met zich mee, aangezien het om de taalcode van een Nederlanse uitdrukking gaat.

Dat betekent dus twee kleine wijzigingen. Maar als men de publicatie
van de vertaling niet langer wil ophouden, dan zal ik hier niet op aandringen.

Met vriendelijke groeten,

Christophe Strobbe
--
Christophe Strobbe
K.U.Leuven - Dept. of Electrical Engineering - SCD
Research Group on Document Architectures
Kasteelpark Arenberg 10 bus 2442
B-3001 Leuven-Heverlee
BELGIUM
tel: +32 16 32 85 51
http://www.docarch.be/
---
"Better products and services through end-user empowerment"
http://www.usem-net.eu/
---
Please don't invite me to LinkedIn, Facebook, Quechup or other
"social networks". You may have agreed to their "privacy policy", but
I haven't.
Received on Wednesday, 10 March 2010 18:14:15 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:40:06 UTC