W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-nl@w3.org > October 2009

test

From: Bart Simons <bart@anysurfer.be>
Date: Mon, 12 Oct 2009 13:45:30 +0200
Message-ID: <FCB464C647E84C8E951FBA3A8F184A92@PORTBARTS>
To: <public-auth-trans-nl@w3.org>
Eric, bedankt voor het verslag van de conference call van vrijdag. Dit is 
meteen een testje voor de mailinglijst.
Groeten
Bart Simons
-- 
AnySurfer - Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites
Received on Monday, 12 October 2009 12:24:24 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:40:06 UTC