W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-nl@w3.org > November 2009

commentaar WCAG-vertaling

From: Bart Simons <bart@anysurfer.be>
Date: Fri, 20 Nov 2009 15:40:20 +0100
Message-ID: <0825D3DBB9754023866B200FA3005694@PORTBARTS>
To: <public-auth-trans-nl@w3.org>
Hallo,

Ik heb de vertaling nog eens doorgenomen. Hieronder enkele opmerkingen.

Links naar Engelstalige documenten zijn meestal in het Nederlands vertaald. 
Vb. Zie ook De vier principes van toegankelijkheid begrijpen.
In de sectie "de gelaagde structuur" staat nog een onvertaalde link:
Aanvullende informatie over WCAG-niveaus is te vinden in Understanding 
levels of Conformance.

Teneinde en ten einde
Beide spellingsvarianten van dit stadhuiswoord komen een keer voor in het 
document. Ik zou het vervangen door "om". Als ze toch behouden blijven, dan 
kiezen voor dezelfde spelling.
"Opmerking 1: Teneinde de conformiteit te bepalen worden alternatieven voor 
een deel van de content van de pagina beschouwd"
"of samen met een algemeen gangbare user agent optreedt, ten einde 
functionaliteit te leveren om te voldoen aan de eisen van gebruikers met 
functiebeperkingen"
Noot: in het eerste fragment ontbreekt nog een komma tussen bepalen en 
worden.

Partners in de vertaling en de review:
Graag AnySurfer met hoofdletter S. Het woordje Belgium is overbodig 
aangezien er volgt dat het een Belgisch kwaliteitslabel is.
Voorstel tot verbetering:
"Anysurfer Belgium" vervangen door "AnySurfer"

In de inhoudsopgave is 2.1 nog niet aangepast:
"Stel alle functionaliteit beschikbaar vanuit een toetsenbord."
Vervangen door:
"Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord."

In de inhoudsopgave is 3.3 nog niet aangepast:
"Help gebruikers fouten te vermijden en verbeteren."
Vervangen door:
"Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren. "

1.1.1 Niet-tekstuele content: Alle niet-tekstuele content die aan de 
gebruiker wordt gepresenteerd heeft een tekst alternatief dat een 
gelijkwaardig doel dient,
-> komma tussen gepresenteerd en heeft

Ik herhaal de volgende opmerking omdat ze nog openstond in de laatste versie 
van de excel sheet (id 167):
(We verwijzen naar Succescriterium 4.1.2 voor additionele eisen ten aanzien 
van controlefuncties en content die gebruikersinvoer accepteren.)
-> controls werd in de vorige zin vertaald als bedieningselementen. In deze 
zin wordt controlefuncties gebruikt. gebruik overal dezelfde term voor 
hetzelfde begrip.
Suggestie: controlefuncties vervangen door bedieningselementen

De zin over audio captcha's is al uitgebreid besproken. Ik heb toch nog een 
probleem met het woord accomoderen: "om verschillende functiebeperkingen te 
accomoderen."
De eerste betekenis van accomoderen is "de lens van het oog aanpassen aan de 
gezichtsafstand".
Wordt er hier niet bedoeld "om tegemoet te komen aan verschillende 
functiebeperkingen"?

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (direct): Ondertitels voor 
doven en slechthorenden worden geleverd voor alle live audiocontent in 
gesynchroniseerde media. (Niveau AA)
-> in het Engels staat zowel in de titel als in de volgende zin Live. In het 
Nederlands wordt het de eerste keer vertaald als Direct en de tweede keer 
niet vertaald.
Ik zou Live niet vertalen. Als je het doet, doe het dan overal.
Suggestie: 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live):
Idem in 1.2.9

1.4.7 Weinig of geen achtergrondgeluid: Voor vooraf opgenomen louter-geluidc 
ontent die
Typefoutje: geluid content

Principe 2: Bedienbaar – componenten en navigatie van de gebruikersinterface 
moeten bedienbaar zijn.
Engelse versie: "User interface components and navigation must be operable."
Als we dit moeten begrijpen als "user interface components and user 
interface navigation" dan klopt de vertaling. Zelf begreep ik het als "de 
componenten van de gebruikersinterface en de navigatie moeten bedienbaar 
zijn".
Principe 1 is duidelijker geformulieerd: Information and user interface 
components must be presentable"
Misschien moeten we de auteurs van het Engelstalige document vragen of ze 
Navigation bedoelen of User interface navigation.

3.3.2 Labels of instructies: Als de content gebruikersinvoer vereist worden 
labels of instructies geleverd. (Niveau A)
-> komma tussen vereist en worden

Vriendelijke groeten

Bart Simons
-- 
AnySurfer - Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites
AnySurfer is een project van Blindenzorg Licht en Liefde vzw
Ernest Solvaystraat 77
B-3010 Kessel-Lo
Tel: +32 (0)16-73 52 40
Received on Friday, 20 November 2009 14:40:48 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:40:06 UTC