W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-fi@w3.org > December 2010

WCAG 2.0 -standardin selityksiä ja muuta materiaalia suomeksi?

From: Ossi Nykänen <ossi.nykanen@tut.fi>
Date: Mon, 13 Dec 2010 11:19:35 +0200
Message-ID: <4D05E527.4020007@tut.fi>
To: "public-auth-trans-fi@w3.org" <public-auth-trans-fi@w3.org>
CC: Anne-Maritta Tervakari <anne.tervakari@tut.fi>
Hei,

Kuten edellisessä viestissä todettiin, WCAG 2.0 -standardin virallisen 
käännöksen kommentoinnin yhteydessä nousi esille hyviä huomioita 
saavutettavuusohjeiden selittämisestä, kansainvälistä standarditekstiä 
helpommin lähestyttävämmässä muodossa.

Koska haaste on yleinen, myös W3C WAI [1] itse on tuottanut 
useantyyppistä saavutettavuusaiheista materiaalia. Varsinaisten 
standardidokumenttien ohella tämä käsittää mm. tiiviitä yleistajuisia 
johdantoja saavutettavuuden eri osa-alueisiin.

W3C WAI itse ehdottaa käännettäväksi dokumentteja oheisen jaon 
mukaisessa järjestyksessä [2]:

1. Tärkeimmät WCAG 2.0 -aineistot, kuten standardi(t), keskeisimmät 
lyhyet johdannot ja tekniset ohjeet
2. Tärkeimmät johdannot ja tiivistelmät, kuten esim. johdannon 
saavutettavuuden yleiseen käsitteeseen ja saavutettavuuden keskeisten 
osa-alueiden esittelyn
3. Toissijaiset johdannot ja tiivistelmät, kuten esim. usein kysytyt 
kysymykset -dokumentin (FAQ/UKK)
4. Toissijaiset tekniset dokumentit, kuten esim. vanhat muokattavina 
olevat standardit

Toinen vaihtoehto on tietenkin tuottaa aivan uusia tutoriaaleja, 
suomalaisia esimerkkejä yms., jotka voidaan sitten esim. linkittää W3C:n 
standardidokumentteihin. (Näiden julkaisijasta täytyy sopia 
tapauskohtaisesti.)

Löytyykö kommentointityöryhmästä tai muilta tahoilta kiinnostusta 
tämäntyyppiseen käännöstyöhön tai lisämateriaalin tuottamiseen? W3C 
Suomen toimisto ja allekirjoittanut auttavat mielellään koordinoimaan työtä.

Ystävällisin terveisin,

Ossi Nykänen

[1] Web Accessibility Initiative (WAI), http://www.w3.org/WAI/
[2] Translating WAI Documents, http://www.w3.org/WAI/translation


-- 
Ossi Nykänen, Adjunct Professor, Dr.Tech. Tel  +358 3 3115 3544
Tampere University of Technology      Fax  +358 3 3115 3549
Institute of Mathematics, HLab
http://matriisi.ee.tut.fi/hypermedia/en/  ossi.nykanen@tut.fi
P.O. Box 553, FIN-33101 Tampere, Finland
W3C Finnish Office, http://www.w3c.tut.fi ossi@w3.org
-- 
ossi.nykanen@iki.fi, http://www.iki.fi/ossi.nykanen/
Received on Monday, 13 December 2010 09:20:09 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:37:20 UTC