W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > May 2006

Re: Sobre la traducció de les WCAG 1.0

From: Andreu Sulé <wcag.cat@ub.edu>
Date: Fri, 19 May 2006 09:44:10 +0200
To: "Víctor M. Maheux" <vmaheux37@yahoo.es>
Cc: public-auth-trans-ca@w3.org
Message-id: <446D774A.9060909@ub.edu>

Carai Víctor, això sí que és una bona "repassada" a la traducció! Moltes 
gràcies! Què en penseu la resta de membres de la llista de les propostes 
de modificació d'en Víctor? Si us sembla obrim un període de debat 
entorn a aquestes propostes abans de donar-les per bones, d'acord?

Teniu la paraula...

-- 
Andreu Sulé Duesa
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
Melcior de Palau 140
08014 Barcelona
Tel. 93 4035774
Fax 93 4035772
sule@ub.edu


>   Salutacions a tots,
> 
>  A sota de la signatura us enganxo quatre comentaris que se m'han 
> acudit sobre la traducció catalana del document principal, em penso 
> que en dieu de pautes, de les WCAG. Si necessiteu cap aclariment, cas 
> de ser-vos útils aquests comentaris, estic a la vostra disposició; 
> faré una lectura també del document de punts de verificació i us en 
> diré alguna cosa.
>  Rebeu una cordial salutació,
> 
> Víctor M. Maheux
> Fundació de Cecs Manuel Caragol
> Página Web / Website: <http://www.funcaragol.org/>.
> *** Notes sobre el document de pautes de les WCAG ***
>  - A l'enllaç que hi ha a dalt de la pàgina per anar al sumari, 
> caldria canviar la tecla d'accés ràpid que és Alt+C per posar-hi, per 
> exemple, Alt+S; això ho suggereixo tant perquè la "C" és de "Contents" 
> com perquè Alt+C, en el Windows en castellà, és la tecla per accedir a 
> la barra d'adreces de l'Internet Explorer.
>  - A la introducció trobo moltes paraules no traduïdes (checklist, 
> plain text, etc.), amb alguns enllaços també en anglès, que penso que 
> s'haurien de posar en català, fora dels noms propis o de títols de 
> documents que estiguin disponibles només en anglès.
>  - Al punt 2, on diu "els cecs poden usar tecnologies de lectura de 
> pantalles per llegir la informació textual d'una pàgina", la forma 
> correcta de dir "lectura de pantalles" és "lectura de la pantalla", 
> pel fet que aquests programes s'anomenen "lectors de pantalla".
>  - Donat que en català existeixen equivalents per les paraules 
> angleses "hardware" i "software", jo les traduiria a tot arreu com a 
> "maquinari" i "programari" respectivament.
>  - Al final del punt 2.2, allà on diu "lectors Braille" hauria de dir 
> "terminals Braille", ja que aquest és el nom dels equips en qüestió i 
> la traducció de "Braille display" que és allò que diu l'original. Al 
> mateix punt, on diu "amplificadors de pantalla" s'ha de dir "pantalles 
> ampliades", traducció de "magnified display", que algú traduïria com 
> "pantalles magnificades" però es tracta d'un anglicisme de dubtosa 
> validesa.
>  - A l'apartat 6, pauta 10, punt de verificació 1, on diu "no canviïn 
> la finestra actual" ha de dir "no canvieu la finestra actual", ja que 
> es refereix a l'autor de la pàgina i no pas a l'agent d'usuari.
>  - A l'apartat 6, pauta 13, punt de verificació 4, hi diu "priority" 
> enlloc de "prioritat". Al punt de verificació 10 de la mateixa pauta, 
> queden coses sense traduir com ara "refer to" seguit d'un enllaç que 
> diu "checkpoint 1.1".
>  - A l'annex A, punt 7, cal canviar "visor amplificador" per 
> "programa d'ampliació", que és la traducció de "magnification software".
>  - A l'annex B, ja comentat abans, s'ha de dir "ampliador de 
> pantalla" al concepte que s'indica com "amplificador de pantalla".
>  - A l'annex B, concepte Braille, parleu d'un llenguatge i no és 
> correcte, és un codi de lectoescriptura, per tant poseu-hi això o 
> simplement "codi". "Braille display" no es tradueix per "pantalla 
> Braille" sinó per "terminal Braille" o, no tan correcte però acceptat, 
> "visualitzador Braille", cal corregir-ho al mateix concepte.
>  - Altre cop a l'annex B, a "Contingut, estructura i presentació del 
> document" trobo el paràgraf molt farragós, s'hi diu massa cops "per 
> exemple", no es podria alleugerir una mica?
>  - Annex B, concepte "equivalent", se cita "sordmuts" i aquesta 
> discapacitat, en realitat, no està acceptada donat que la persona 
> sorda que no parla no ho fa perquè no pot sinó perquè no en sap donat 
> que mai ho ha sentit fer; "sords" és l'únic nom que té aquesta 
> discapacitat, o en tot cas "sordcecs" però ja estem parlant d'un altre 
> col"lectiu. Repassar les últimes línies perquè a un lloc hi diu 
> "auditivainclou", tot junt.
>  - Annex B, "fins que els agents d'usuari...", on diu "agents 
> d'usuaris" cal dir-hi "d'usuari" en singular, que és la traducció 
> correcta; repassar-ho a tot el document perquè veig que surt algun cop 
> més.
>  - Annex B, concepte "HTML dinàmic", on diu "model objecte de 
> document" em penso que hauria de dir (comproveu-ho) "model d'objectes 
> del document", almenys en castellà tradueixen DOM com "modelo de 
> objetos del documento".
>  - Annex B, "llenguatge natural", torna a apareixer la denominació 
> incorrecta "sordmuts", hauria de dir "sords".
>  - Annex B, concepte "tecnologia d'ajuda", hi diu "lectors de 
> pantalles" i ha de ser "lectors de pantalla".
>  - A les referències, a "WAI-UA-SUPPORT", diu "aquest pàgina es troba 
> a", ha de dir "aquesta". a "WAI-USERAGENT" hi diu "aquestres 
> directrius", sobra una "R".
Received on Friday, 19 May 2006 07:44:31 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:00 UTC