W3C home > Mailing lists > Public > ietf-discuss@w3.org > April 2001

huidziekte

From: Rita de Groot <R.deGroot@hetnet.nl>
Date: Thu, 5 Apr 2001 11:04:01 +0200
Message-Id: <200104051045.GAA22495@cs.utk.edu>
To: <discuss@apps.ietf.org>
Vijf jaar voordat deze foto's werden genomen werd bij mij diagnose 
reumatische artritis gesteld en als zodanig ook behandeld. Niets hielp. 
Toen de ziekte zich zo manifesteerde zoals u hieronder kunt zien..........
http://www.naardedokter.com/testimonials/sys_lup_eryth.htm
Received on Thursday, 5 April 2001 06:45:45 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 20:38:01 UTC